RoháčekEzdráš2,47

Ezdráš 2:47

synov Gid­délových, synov Garachových, synov Reai­ášových,


Verš v kontexte

46 synov Chagabových, synov Šam­lajových, synov Chanánových, 47 synov Gid­délových, synov Garachových, synov Reai­ášových, 48 synov Recínových, synov Nekoda-ových, synov Gaz­zamových,

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

47 synov Gid­délových, synov Garachových, synov Reai­ášových,

Evanjelický

47 Gid­délovi, Gacharovi, Réájovi,

Ekumenický

47 Gid­délov­ci, Gácharov­ci, Reájov­ci,

Bible21

47 synové Gi­de­lovi, synové Ga­cha­rovi, synové Re­ajášovi,