EkumenickýEzdráš2,46

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Ezdráš 2:46

Chagábov­ci, Šam­lájov­ci, Chanánov­ci,


Verš v kontexte

45 Lebánov­ci, Chagábov­ci, Ak­kúbov­ci, 46 Chagábov­ci, Šam­lájov­ci, Chanánov­ci, 47 Gid­délov­ci, Gácharov­ci, Reájov­ci,

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

46 synov Chagabových, synov Šam­lajových, synov Chanánových,

Evanjelický

46 Chágábovi, Šam­lajovi, Chánánovi,

Ekumenický

46 Chagábov­ci, Šam­lájov­ci, Chanánov­ci,

Bible21

46 synové Cha­ga­bovi, synové Šal­majovi, synové Chananovi,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček