RoháčekEzdráš2,42

Ezdráš 2:42

synov vrát­nych: synov Šal­lúmových, synov Atérových, synov Tal­monových, synov Ak­kúbových, synov Chatíta-ových, synov Šobajových, všet­kých bolo sto trid­saťdeväť;


Verš v kontexte

41 spevákov: synov Azafových sto dvad­saťosem; 42 synov vrát­nych: synov Šal­lúmových, synov Atérových, synov Tal­monových, synov Ak­kúbových, synov Chatíta-ových, synov Šobajových, všet­kých bolo sto trid­saťdeväť; 43 Ne­tinej­cov: synov Cícha­ových, synov Chasufa-ových, synov Tab­ba­otových,

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

42 synov vrát­nych: synov Šal­lúmových, synov Atérových, synov Tal­monových, synov Ak­kúbových, synov Chatíta-ových, synov Šobajových, všet­kých bolo sto trid­saťdeväť;

Evanjelický

42 Vrát­nici: synov Šal­lúmových, Átérových, Tal­mónových, Akúbových, Chatítáových a synov Šóbajových, všet­kých stot­rid­saťdeväť.

Ekumenický

42 Vrát­nici: po­tom­kov Šal­lúmových, Atérových, Tal­mónových, Ak­kúbových, Chatíta­ových, Šóbajových bolo stot­rid­saťdeväť.

Bible21

139." href="/sk/bible21/ezdras/2/42">42 strážní, synové Šalumovi, Ate­rovi, Tal­mo­novi, Aku­bovi, Cha­ti­tovi a Šo­bajovi, celkem 139.