RoháčekEzdráš2,43

Ezdráš 2:43

Ne­tinej­cov: synov Cícha­ových, synov Chasufa-ových, synov Tab­ba­otových,


Verš v kontexte

42 synov vrát­nych: synov Šal­lúmových, synov Atérových, synov Tal­monových, synov Ak­kúbových, synov Chatíta-ových, synov Šobajových, všet­kých bolo sto trid­saťdeväť; 43 Ne­tinej­cov: synov Cícha­ových, synov Chasufa-ových, synov Tab­ba­otových, 44 synov Kerosových, synov Siaha-ových, synov Pádonových,

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

43 Ne­tinej­cov: synov Cícha­ových, synov Chasufa-ových, synov Tab­ba­otových,

Evanjelický

43 Chrámoví ne­voľníci: synovia Cícháovi, Chašúfovi, Tab­báótovi,

Ekumenický

43 Sluhovia chrámu: Cícha­ov­ci, Chasúfa­ov­ci, Tab­baóťania,

Bible21

43 Chrá­moví sluhové: synové Ci­chovi, synové Cha­sufovi, synové Tabao­tovi,