EkumenickýEzdráš2,42

Ezdráš 2:42

Vrát­nici: po­tom­kov Šal­lúmových, Atérových, Tal­mónových, Ak­kúbových, Chatíta­ových, Šóbajových bolo stot­rid­saťdeväť.


Verš v kontexte

41 Speváci: po­tom­kov Ásafových bolo stod­vad­saťosem. 42 Vrát­nici: po­tom­kov Šal­lúmových, Atérových, Tal­mónových, Ak­kúbových, Chatíta­ových, Šóbajových bolo stot­rid­saťdeväť. 43 Sluhovia chrámu: Cícha­ov­ci, Chasúfa­ov­ci, Tab­baóťania,

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

42 synov vrát­nych: synov Šal­lúmových, synov Atérových, synov Tal­monových, synov Ak­kúbových, synov Chatíta-ových, synov Šobajových, všet­kých bolo sto trid­saťdeväť;

Evanjelický

42 Vrát­nici: synov Šal­lúmových, Átérových, Tal­mónových, Akúbových, Chatítáových a synov Šóbajových, všet­kých stot­rid­saťdeväť.

Ekumenický

42 Vrát­nici: po­tom­kov Šal­lúmových, Atérových, Tal­mónových, Ak­kúbových, Chatíta­ových, Šóbajových bolo stot­rid­saťdeväť.

Bible21

139." href="/sk/bible21/ezdras/2/42">42 strážní, synové Šalumovi, Ate­rovi, Tal­mo­novi, Aku­bovi, Cha­ti­tovi a Šo­bajovi, celkem 139.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček