Roháček2. Mojžišova20,4

2. Mojžišova 20:4

Exodus

Ne­učiníš si rytiny ani nijakej podoby tých vecí, ktoré hore na nebi, ani tých, ktoré dole na zemi, ani tých, ktoré vo vodách pod zemou.


Verš v kontexte

3 Nebudeš mať iných bohov predo mnou. 4 Ne­učiníš si rytiny ani nijakej podoby tých vecí, ktoré hore na nebi, ani tých, ktoré dole na zemi, ani tých, ktoré vo vodách pod zemou. 5 Nebudeš sa im klaňať ani im nebudeš slúžiť, lebo ja Hos­podin, tvoj Bôh, som silný Bôh žiar­livý, ktorý navštevujem ne­právosť ot­cov na synoch do tretieho i štvr­tého pokolenia tých, ktorí ma nenávidia,

späť na 2. Mojžišova, 20

Príbuzné preklady Roháček

4 Ne­učiníš si rytiny ani nijakej podoby tých vecí, ktoré hore na nebi, ani tých, ktoré dole na zemi, ani tých, ktoré vo vodách pod zemou.

Evanjelický

4 Ne­urobíš si vy­rezávanú mod­lu ani podobu ničoho, čo je na nebi hore, čo je na zemi dolu, alebo čo je vo vode pod zemou!

Ekumenický

4 Ne­urobíš si mod­lu ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou!

Bible21

4 Ne­vy­tvářej si mod­ly v podobě če­hoko­li na­hoře na ne­bi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí.