Roháček2. Mojžišova20,3

2. Mojžišova 20:3

Exodus

Nebudeš mať iných bohov predo mnou.


Verš v kontexte

2 Ja som Hospodin, tvoj Bôh, ktorý som ťa vy­viedol z Egypt­skej zeme, z domu sluhov. 3 Nebudeš mať iných bohov predo mnou. 4 Ne­učiníš si rytiny ani nijakej podoby tých vecí, ktoré hore na nebi, ani tých, ktoré dole na zemi, ani tých, ktoré vo vodách pod zemou.

späť na 2. Mojžišova, 20

Príbuzné preklady Roháček

3 Nebudeš mať iných bohov predo mnou.

Evanjelický

3 Nebudeš mať iných bohov ok­rem mňa!

Ekumenický

3 Nebudeš mať iných bohov ok­rem mňa!

Bible21

3 Neměj žádné bohy kro­mě mne.