Roháček2. Mojžišova20,5

2. Mojžišova 20:5

Exodus

Nebudeš sa im klaňať ani im nebudeš slúžiť, lebo ja Hos­podin, tvoj Bôh, som silný Bôh žiar­livý, ktorý navštevujem ne­právosť ot­cov na synoch do tretieho i štvr­tého pokolenia tých, ktorí ma nenávidia,


Verš v kontexte

4 Ne­učiníš si rytiny ani nijakej podoby tých vecí, ktoré hore na nebi, ani tých, ktoré dole na zemi, ani tých, ktoré vo vodách pod zemou. 5 Nebudeš sa im klaňať ani im nebudeš slúžiť, lebo ja Hos­podin, tvoj Bôh, som silný Bôh žiar­livý, ktorý navštevujem ne­právosť ot­cov na synoch do tretieho i štvr­tého pokolenia tých, ktorí ma nenávidia, 6 a činím milosť tisícim tým, ktorí ma milujú a os­tríhajú moje pri­kázania.

späť na 2. Mojžišova, 20

Príbuzné preklady Roháček

5 Nebudeš sa im klaňať ani im nebudeš slúžiť, lebo ja Hos­podin, tvoj Bôh, som silný Bôh žiar­livý, ktorý navštevujem ne­právosť ot­cov na synoch do tretieho i štvr­tého pokolenia tých, ktorí ma nenávidia,

Evanjelický

5 Nebudeš sa im klaňať ani im slúžiť, lebo ja som Hos­podin, tvoj Boh, Boh hor­liaci, ktorý tres­tám ne­právosť ot­cov na synoch, do tretieho a štvr­tého po­kolenia tých, ktorí ma nenávidia,

Ekumenický

5 Nebudeš sa im klaňať ani im slúžiť, lebo ja som Hos­podin, tvoj Boh, Boh žiar­livý, ktorý tres­tá viny ot­cov na synoch do tretieho i štvr­tého po­kolenia tých, čo ma nenávidia,

Bible21

5 Ne­klaň se jim a ne­s­luž jim, ne­boť já Hos­po­din, tvůj Bůh, jsem Bůh žár­livě mi­lu­jící. Trestám ne­pravost ot­ců na synech do třetího i čtvr­tého poko­lení těch, kdo mě nenávi­dí,