Roháček2. Mojžišova1,9

2. Mojžišova 1:9

Exodus

A po­vedal svoj­mu ľudu: Hľa, ľudu synov Iz­raelových je viac ako nás a je to mocnejší ľud ako my.


Verš v kontexte

8 Po­tom po­vs­tal nový kráľ nad Egyp­tom, ktorý ne­znal Jozefa. 9 A po­vedal svoj­mu ľudu: Hľa, ľudu synov Iz­raelových je viac ako nás a je to mocnejší ľud ako my. 10 Nože buďme opatr­ní voči ne­mu, aby sa p­ríliš nerozmnožil, a stalo by sa, keby po­vs­tala voj­na proti nám, že by sa aj on pri­dal k tým, ktorí nás nenávidia, a bojoval by proti nám a vy­šiel by hore zo zeme.

späť na 2. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 A po­vedal svoj­mu ľudu: Hľa, ľudu synov Iz­raelových je viac ako nás a je to mocnejší ľud ako my.

Evanjelický

9 Ten po­vedal svoj­mu ľudu: Hľa, ľud Iz­rael­cov je počet­nejší a sil­nejší ako my.

Ekumenický

9 Po­vedal svoj­mu ľudu: Keďže iz­rael­ský ľud je počet­nejší a moc­nejší než my,

Bible21

9 Ten ře­kl své­mu li­du: „Iz­rael­ský lid je pro nás pří­liš ve­liký a mo­cný!