Evanjelický2. Mojžišova1,9

2. Mojžišova 1:9

Exodus

Ten po­vedal svoj­mu ľudu: Hľa, ľud Iz­rael­cov je počet­nejší a sil­nejší ako my.


Verš v kontexte

8 Vtedy na­stúpil v Egyp­te nový kráľ, ktorý Jozefa ne­poz­nal. 9 Ten po­vedal svoj­mu ľudu: Hľa, ľud Iz­rael­cov je počet­nejší a sil­nejší ako my. 10 Nože, počínaj­me si múd­ro voči ne­mu, aby sa nerozm­nožil; lebo by sa moh­lo stať, že v prípade voj­ny by sa aj on pri­pojil k našim protiv­níkom, bojoval by proti nám a od­išiel by z krajiny.

späť na 2. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 A po­vedal svoj­mu ľudu: Hľa, ľudu synov Iz­raelových je viac ako nás a je to mocnejší ľud ako my.

Evanjelický

9 Ten po­vedal svoj­mu ľudu: Hľa, ľud Iz­rael­cov je počet­nejší a sil­nejší ako my.

Ekumenický

9 Po­vedal svoj­mu ľudu: Keďže iz­rael­ský ľud je počet­nejší a moc­nejší než my,

Bible21

9 Ten ře­kl své­mu li­du: „Iz­rael­ský lid je pro nás pří­liš ve­liký a mo­cný!