Roháček2. Mojžišova1,8

2. Mojžišova 1:8

Exodus

Po­tom po­vs­tal nový kráľ nad Egyp­tom, ktorý ne­znal Jozefa.


Verš v kontexte

7 A synovia Iz­raelovi sa plodili a hemžili a množili sa a moc­neli prenáram­ne a na­pl­nená bola nimi zem. 8 Po­tom po­vs­tal nový kráľ nad Egyp­tom, ktorý ne­znal Jozefa. 9 A po­vedal svoj­mu ľudu: Hľa, ľudu synov Iz­raelových je viac ako nás a je to mocnejší ľud ako my.

späť na 2. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 Po­tom po­vs­tal nový kráľ nad Egyp­tom, ktorý ne­znal Jozefa.

Evanjelický

8 Vtedy na­stúpil v Egyp­te nový kráľ, ktorý Jozefa ne­poz­nal.

Ekumenický

8 Medzi­tým v Egypte na­stúpil nový kráľ, ktorý o Jozefovi už ne­vedel.

Bible21

8 Pozdě­ji ale v Egyptě na­stou­pil nový král, který ne­zažil Josefa.