RoháčekEfezským3,10

Efezským 3:10

aby bola teraz skr­ze cir­kev oznámená kniežat­stvám a moc­nos­tiam v ponebes­kých ob­las­tiach prerozmanitá múd­rosť Božia


Verš v kontexte

9 a osvietiť všet­kých, čo a jaká je to správa tajom­stva, skrytého od vekov v Bohu, ktorý stvoril všet­ko skr­ze Ježiša Kris­ta, 10 aby bola teraz skr­ze cir­kev oznámená kniežat­stvám a moc­nos­tiam v ponebes­kých ob­las­tiach prerozmanitá múd­rosť Božia 11 podľa preduloženia vekov, ktoré to preduloženie určil v Kris­tu Ježišovi, našom Pánovi,

späť na Efezským, 3

Príbuzné preklady Roháček

10 aby bola teraz skr­ze cir­kev oznámená kniežat­stvám a moc­nos­tiam v ponebes­kých ob­las­tiach prerozmanitá múd­rosť Božia

Evanjelický

10 aby tak teraz kniežat­stvám a moc­nos­tiam v nebesiach oznámená bola cir­kvou roz­manitá múd­rosť Božia

Ekumenický

10 Boh chce, aby sa kniežat­stvám a moc­nos­tiam v nebesiach skr­ze Cir­kev ohlasovala mnoho­tvár­na múd­rosť Boha

Bible21

10 Bůh teď chce skrze církev ukázat vládám a mo­cnos­tem v ne­besích svou pře­roz­mani­tou moud­rost.