RoháčekEfezským3,11

Efezským 3:11

podľa preduloženia vekov, ktoré to preduloženie určil v Kris­tu Ježišovi, našom Pánovi,


Verš v kontexte

10 aby bola teraz skr­ze cir­kev oznámená kniežat­stvám a moc­nos­tiam v ponebes­kých ob­las­tiach prerozmanitá múd­rosť Božia 11 podľa preduloženia vekov, ktoré to preduloženie určil v Kris­tu Ježišovi, našom Pánovi, 12 v ktorom máme smelosť a prí­stup v dôvere skr­ze jeho vieru.

späť na Efezským, 3

Príbuzné preklady Roháček

11 podľa preduloženia vekov, ktoré to preduloženie určil v Kris­tu Ježišovi, našom Pánovi,

Evanjelický

11 podľa pred­vekého ustanovenia, uskutočneného v Kris­tovi Ježišovi, našom Pánovi.

Ekumenický

11 podľa od­vekého ustanovenia, ktoré uskutočnil v Ježišovi Kris­tovi, našom Pánovi.

Bible21

11 Ten­to svůj od­věký záměr usku­tečnil v Kri­stu Ježíši, našem Pánu –