EkumenickýEfezským3,10

Efezským 3:10

Boh chce, aby sa kniežat­stvám a moc­nos­tiam v nebesiach skr­ze Cir­kev ohlasovala mnoho­tvár­na múd­rosť Boha


Verš v kontexte

9 a všet­kým ob­jas­nil, aký je plán tajom­stva ukrytý od vekov v Bohu, ktorý všet­ko stvoril. 10 Boh chce, aby sa kniežat­stvám a moc­nos­tiam v nebesiach skr­ze Cir­kev ohlasovala mnoho­tvár­na múd­rosť Boha 11 podľa od­vekého ustanovenia, ktoré uskutočnil v Ježišovi Kris­tovi, našom Pánovi.

späť na Efezským, 3

Príbuzné preklady Roháček

10 aby bola teraz skr­ze cir­kev oznámená kniežat­stvám a moc­nos­tiam v ponebes­kých ob­las­tiach prerozmanitá múd­rosť Božia

Evanjelický

10 aby tak teraz kniežat­stvám a moc­nos­tiam v nebesiach oznámená bola cir­kvou roz­manitá múd­rosť Božia

Ekumenický

10 Boh chce, aby sa kniežat­stvám a moc­nos­tiam v nebesiach skr­ze Cir­kev ohlasovala mnoho­tvár­na múd­rosť Boha

Bible21

10 Bůh teď chce skrze církev ukázat vládám a mo­cnos­tem v ne­besích svou pře­roz­mani­tou moud­rost.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček