Bible21Efeským3,10

Efeským 3:10

Bůh teď chce skrze církev ukázat vládám a mo­cnos­tem v ne­besích svou pře­roz­mani­tou moud­rost.


Verš v kontexte

9 a abych všem vy­svět­lil jeho plán, to tajem­ství od věků skryté v Bo­hu, Stvoři­te­li vše­ho. 10 Bůh teď chce skrze církev ukázat vládám a mo­cnos­tem v ne­besích svou pře­roz­mani­tou moud­rost. 11 Ten­to svůj od­věký záměr usku­tečnil v Kri­stu Ježíši, našem Pánu –

späť na Efeským, 3

Príbuzné preklady Roháček

10 aby bola teraz skr­ze cir­kev oznámená kniežat­stvám a moc­nos­tiam v ponebes­kých ob­las­tiach prerozmanitá múd­rosť Božia

Evanjelický

10 aby tak teraz kniežat­stvám a moc­nos­tiam v nebesiach oznámená bola cir­kvou roz­manitá múd­rosť Božia

Ekumenický

10 Boh chce, aby sa kniežat­stvám a moc­nos­tiam v nebesiach skr­ze Cir­kev ohlasovala mnoho­tvár­na múd­rosť Boha

Bible21

10 Bůh teď chce skrze církev ukázat vládám a mo­cnos­tem v ne­besích svou pře­roz­mani­tou moud­rost.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček