Roháček5. Mojžišova9,3

5. Mojžišova 9:3

Deuteronomium

Ale dnes budeš vedieť, že Hos­podin, tvoj Bôh, je ten, ktorý ide pred tebou, zožierajúci oheň, on ich za­hladí, on ich poníži pred tebou, a vy­ženieš ich a za­hubíš ich rých­le, tak ako ti hovoril Hos­podin.


Verš v kontexte

2 veľký ľud a vy­sokej po­stavy, synov Enákových, ktorých znáš. A ty si počul hovoriť, kto v­raj obstojí pred syn­mi Enákovými? 3 Ale dnes budeš vedieť, že Hos­podin, tvoj Bôh, je ten, ktorý ide pred tebou, zožierajúci oheň, on ich za­hladí, on ich poníži pred tebou, a vy­ženieš ich a za­hubíš ich rých­le, tak ako ti hovoril Hos­podin. 4 Ne­povieš vo svojom srd­ci, keď ich zaženie Hos­podin, tvoj Bôh, zp­red tvojej tvári, vraj pre moju spraved­livosť ma sem voviedol Hos­podin, aby som zau­jal túto zem do dedičs­tva, a pre bez­božnosť tých­to národov vy­hnal ich Hos­podin od mojej tvári.

späť na 5. Mojžišova, 9

Príbuzné preklady Roháček

3 Ale dnes budeš vedieť, že Hos­podin, tvoj Bôh, je ten, ktorý ide pred tebou, zožierajúci oheň, on ich za­hladí, on ich poníži pred tebou, a vy­ženieš ich a za­hubíš ich rých­le, tak ako ti hovoril Hos­podin.

Evanjelický

3 Tak vedz dnes, že Hos­podin, tvoj Boh, ide pred tebou. On je stravujúci oheň; On ich vy­hubí, On ich po­korí pred tebou, a ty ich vy­ženieš a rých­lo zničíš, ako ti hovoril Hos­podin.

Ekumenický

3 Pre­to po­znáš, že Hos­podin, tvoj Boh, pôj­de pred tebou ako stravujúci oheň. On ich vy­hubí, on ich pred tebou po­korí; ty si ich pod­robíš a rých­lo zničíš, ako ti po­vedal Hos­podin.

Bible21

3 Dnešního dne tedy věz, že Hos­po­din, tvůj Bůh, on sám jde před te­bou jako stravující oheň. On sám je vy­hladí, on je před te­bou pokoří, takže je vy­ženeš a rych­le je vy­hu­bíš, jak ti Hos­po­din ře­kl.