Bible21Deuteronomium9,3

Deuteronomium 9:3

Dnešního dne tedy věz, že Hos­po­din, tvůj Bůh, on sám jde před te­bou jako stravující oheň. On sám je vy­hladí, on je před te­bou pokoří, takže je vy­ženeš a rych­le je vy­hu­bíš, jak ti Hos­po­din ře­kl.


Verš v kontexte

2 mo­hutný a početný lid, Ana­kov­ce, o kterých víš a o ni­chž jsi slyšel: „Kdo ob­sto­jí pro­ti synům Anakovým?“ 3 Dnešního dne tedy věz, že Hos­po­din, tvůj Bůh, on sám jde před te­bou jako stravující oheň. On sám je vy­hladí, on je před te­bou pokoří, takže je vy­ženeš a rych­le je vy­hu­bíš, jak ti Hos­po­din ře­kl. 4 Až je však Hos­po­din, tvůj Bůh, před te­bou za­žene, neříkej si v srd­ci: „To pro mou sprave­dlnost mě Hos­po­din dove­dl až sem, abych tu zemi obsadil.“ Hos­po­din ty náro­dy před te­bou vy­hání pro je­jich zkaženost!

späť na Deuteronomium, 9

Príbuzné preklady Roháček

3 Ale dnes budeš vedieť, že Hos­podin, tvoj Bôh, je ten, ktorý ide pred tebou, zožierajúci oheň, on ich za­hladí, on ich poníži pred tebou, a vy­ženieš ich a za­hubíš ich rých­le, tak ako ti hovoril Hos­podin.

Evanjelický

3 Tak vedz dnes, že Hos­podin, tvoj Boh, ide pred tebou. On je stravujúci oheň; On ich vy­hubí, On ich po­korí pred tebou, a ty ich vy­ženieš a rých­lo zničíš, ako ti hovoril Hos­podin.

Ekumenický

3 Pre­to po­znáš, že Hos­podin, tvoj Boh, pôj­de pred tebou ako stravujúci oheň. On ich vy­hubí, on ich pred tebou po­korí; ty si ich pod­robíš a rých­lo zničíš, ako ti po­vedal Hos­podin.

Bible21

3 Dnešního dne tedy věz, že Hos­po­din, tvůj Bůh, on sám jde před te­bou jako stravující oheň. On sám je vy­hladí, on je před te­bou pokoří, takže je vy­ženeš a rych­le je vy­hu­bíš, jak ti Hos­po­din ře­kl.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček