Roháček5. Mojžišova9,2

5. Mojžišova 9:2

Deuteronomium

veľký ľud a vy­sokej po­stavy, synov Enákových, ktorých znáš. A ty si počul hovoriť, kto v­raj obstojí pred syn­mi Enákovými?


Verš v kontexte

1 Počuj, Iz­raelu, ty dnes­ká prej­deš cez Jor­dán, aby si voj­dúc zau­jal do dedičs­tva národy, väčšie a moc­nejšie ako si ty, mes­tá, veľké a ohradené až do neba, 2 veľký ľud a vy­sokej po­stavy, synov Enákových, ktorých znáš. A ty si počul hovoriť, kto v­raj obstojí pred syn­mi Enákovými? 3 Ale dnes budeš vedieť, že Hos­podin, tvoj Bôh, je ten, ktorý ide pred tebou, zožierajúci oheň, on ich za­hladí, on ich poníži pred tebou, a vy­ženieš ich a za­hubíš ich rých­le, tak ako ti hovoril Hos­podin.

späť na 5. Mojžišova, 9

Príbuzné preklady Roháček

2 veľký ľud a vy­sokej po­stavy, synov Enákových, ktorých znáš. A ty si počul hovoriť, kto v­raj obstojí pred syn­mi Enákovými?

Evanjelický

2 ľud veľký a uras­tený, Anákov­cov, o ktorých vieš a počul si hovoriť: Kto ob­stojí pred Anákov­cami?

Ekumenický

2 veľký a uras­tený ľud Anákov, o ktorých vieš, lebo si počul vravieť: Kto ob­stojí pred Anák­mi?

Bible21

2 mo­hutný a početný lid, Ana­kov­ce, o kterých víš a o ni­chž jsi slyšel: „Kdo ob­sto­jí pro­ti synům Anakovým?“