Roháček5. Mojžišova9,4

5. Mojžišova 9:4

Deuteronomium

Ne­povieš vo svojom srd­ci, keď ich zaženie Hos­podin, tvoj Bôh, zp­red tvojej tvári, vraj pre moju spraved­livosť ma sem voviedol Hos­podin, aby som zau­jal túto zem do dedičs­tva, a pre bez­božnosť tých­to národov vy­hnal ich Hos­podin od mojej tvári.


Verš v kontexte

3 Ale dnes budeš vedieť, že Hos­podin, tvoj Bôh, je ten, ktorý ide pred tebou, zožierajúci oheň, on ich za­hladí, on ich poníži pred tebou, a vy­ženieš ich a za­hubíš ich rých­le, tak ako ti hovoril Hos­podin. 4 Ne­povieš vo svojom srd­ci, keď ich zaženie Hos­podin, tvoj Bôh, zp­red tvojej tvári, vraj pre moju spraved­livosť ma sem voviedol Hos­podin, aby som zau­jal túto zem do dedičs­tva, a pre bez­božnosť tých­to národov vy­hnal ich Hos­podin od mojej tvári. 5 Oj, nie pre svoju spraved­livosť ani pre priamosť svoj­ho srd­ca ideš ty zau­jať ich zem do dedičs­tva; ale p­rav­da pre bez­božnosť tých­to národov vy­ženie ich Hos­podin, tvoj Bôh, od tvojej tvári, a aby po­stavil slovo, ktoré pri­sahal Hos­podin tvojim ot­com, Ab­rahámovi, Izákovi a Jakobovi,

späť na 5. Mojžišova, 9

Príbuzné preklady Roháček

4 Ne­povieš vo svojom srd­ci, keď ich zaženie Hos­podin, tvoj Bôh, zp­red tvojej tvári, vraj pre moju spraved­livosť ma sem voviedol Hos­podin, aby som zau­jal túto zem do dedičs­tva, a pre bez­božnosť tých­to národov vy­hnal ich Hos­podin od mojej tvári.

Evanjelický

4 Keď ich Hos­podin, tvoj Boh, zaženie spred teba, ne­mys­li si v srd­ci: Pre moju spravod­livosť ma pri­viedol Hos­podin zau­jať túto krajinu, ale pre bez­božnosť tých­to národov vy­ženie ich Hos­podin, tvoj Boh, spred teba.

Ekumenický

4 Keď ich však Hos­podin, tvoj Boh, pred tebou vy­ženie, po­tom si ne­mys­li: Pre moju spravod­livosť ma Hos­podin pri­viedol, aby som zau­jal túto krajinu. Hos­podin ich však vy­ženie pred tebou pre ich bez­božnosť.

Bible21

4 Až je však Hos­po­din, tvůj Bůh, před te­bou za­žene, neříkej si v srd­ci: „To pro mou sprave­dlnost mě Hos­po­din dove­dl až sem, abych tu zemi obsadil.“ Hos­po­din ty náro­dy před te­bou vy­hání pro je­jich zkaženost!