Ekumenický5. Mojžišova9,3

5. Mojžišova 9:3

Deuteronomium

Pre­to po­znáš, že Hos­podin, tvoj Boh, pôj­de pred tebou ako stravujúci oheň. On ich vy­hubí, on ich pred tebou po­korí; ty si ich pod­robíš a rých­lo zničíš, ako ti po­vedal Hos­podin.


Verš v kontexte

2 veľký a uras­tený ľud Anákov, o ktorých vieš, lebo si počul vravieť: Kto ob­stojí pred Anák­mi? 3 Pre­to po­znáš, že Hos­podin, tvoj Boh, pôj­de pred tebou ako stravujúci oheň. On ich vy­hubí, on ich pred tebou po­korí; ty si ich pod­robíš a rých­lo zničíš, ako ti po­vedal Hos­podin. 4 Keď ich však Hos­podin, tvoj Boh, pred tebou vy­ženie, po­tom si ne­mys­li: Pre moju spravod­livosť ma Hos­podin pri­viedol, aby som zau­jal túto krajinu. Hos­podin ich však vy­ženie pred tebou pre ich bez­božnosť.

späť na 5. Mojžišova, 9

Príbuzné preklady Roháček

3 Ale dnes budeš vedieť, že Hos­podin, tvoj Bôh, je ten, ktorý ide pred tebou, zožierajúci oheň, on ich za­hladí, on ich poníži pred tebou, a vy­ženieš ich a za­hubíš ich rých­le, tak ako ti hovoril Hos­podin.

Evanjelický

3 Tak vedz dnes, že Hos­podin, tvoj Boh, ide pred tebou. On je stravujúci oheň; On ich vy­hubí, On ich po­korí pred tebou, a ty ich vy­ženieš a rých­lo zničíš, ako ti hovoril Hos­podin.

Ekumenický

3 Pre­to po­znáš, že Hos­podin, tvoj Boh, pôj­de pred tebou ako stravujúci oheň. On ich vy­hubí, on ich pred tebou po­korí; ty si ich pod­robíš a rých­lo zničíš, ako ti po­vedal Hos­podin.

Bible21

3 Dnešního dne tedy věz, že Hos­po­din, tvůj Bůh, on sám jde před te­bou jako stravující oheň. On sám je vy­hladí, on je před te­bou pokoří, takže je vy­ženeš a rych­le je vy­hu­bíš, jak ti Hos­po­din ře­kl.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček