Roháček5. Mojžišova8,20

5. Mojžišova 8:20

Deuteronomium

Jako národy, ktoré Hos­podin za­hubí zp­red vašej tvári, tak za­hyniete, pre­tože ste ne­počúvali na hlas Hos­podina, svoj­ho Boha.


Verš v kontexte

18 Ale budeš pamätať na Hospodina, svoj­ho Boha, lebo on je ten, ktorý ti dáva silu, aby si nadobudol bohat­stva, aby po­stavil svoju sm­luvu, ktorú pri­sahal tvojim ot­com, ako je tomu dnes. 19 Lebo stane sa, keby si pred­sa len za­budol na Hospodina, svoj­ho Boha, a išiel by si za inými boh­mi a slúžil by si im a klaňal by si sa im, osvedčujem proti vám dnes, že is­tot­ne za­hyniete. 20 Jako národy, ktoré Hos­podin za­hubí zp­red vašej tvári, tak za­hyniete, pre­tože ste ne­počúvali na hlas Hos­podina, svoj­ho Boha.

späť na 5. Mojžišova, 8

Príbuzné preklady Roháček

20 Jako národy, ktoré Hos­podin za­hubí zp­red vašej tvári, tak za­hyniete, pre­tože ste ne­počúvali na hlas Hos­podina, svoj­ho Boha.

Evanjelický

20 Za­hyniete ako národy, ktoré Hos­podin vy­hubí pred vami, pre­tože ste ne­počúvali hlas Hos­podina, svoj­ho Boha.

Ekumenický

20 Aj vy za­hyniete, ako za­hynú národy, ktoré pred vami na­koniec Hos­podin vy­ničí, pre­tože ste ne­pos­lúchali hlas Hos­podina, svoj­ho Boha.

Bible21

20 Jako náro­dy, které před vá­mi Hos­po­din vy­hu­bil, tak vy­hynete, pro­tože jste ne­po­s­lou­cha­li Hos­po­di­na, svého Bo­ha.