Roháček5. Mojžišova8,18

5. Mojžišova 8:18

Deuteronomium

Ale budeš pamätať na Hospodina, svoj­ho Boha, lebo on je ten, ktorý ti dáva silu, aby si nadobudol bohat­stva, aby po­stavil svoju sm­luvu, ktorú pri­sahal tvojim ot­com, ako je tomu dnes.


Verš v kontexte

17 lebo by si po­vedal vo svojom srd­ci: Moja sila a vláda mojej ruky mi nadovážila tohoto bohat­stva. 18 Ale budeš pamätať na Hospodina, svoj­ho Boha, lebo on je ten, ktorý ti dáva silu, aby si nadobudol bohat­stva, aby po­stavil svoju sm­luvu, ktorú pri­sahal tvojim ot­com, ako je tomu dnes. 19 Lebo stane sa, keby si pred­sa len za­budol na Hospodina, svoj­ho Boha, a išiel by si za inými boh­mi a slúžil by si im a klaňal by si sa im, osvedčujem proti vám dnes, že is­tot­ne za­hyniete.

späť na 5. Mojžišova, 8

Príbuzné preklady Roháček

18 Ale budeš pamätať na Hospodina, svoj­ho Boha, lebo on je ten, ktorý ti dáva silu, aby si nadobudol bohat­stva, aby po­stavil svoju sm­luvu, ktorú pri­sahal tvojim ot­com, ako je tomu dnes.

Evanjelický

18 Pamätaj na Hos­podina, svoj­ho Boha, lebo On ti dáva silu zís­kavať bohat­stvo, aby utvr­dil svoju zmluvu, ktorú s prísahou za­sľúbil tvojim ot­com, ako je to dnes.

Ekumenický

18 Pamätaj na Hos­podina, svoj­ho Boha, lebo on ti dáva schop­nosť zís­kavať bohat­stvo, aby po­tvr­dil svoju zmluvu, ktorú pod prísahou uzav­rel s tvojimi ot­cami, ako je to dnes.

Bible21

18 ale pa­ma­tuj na Hos­po­di­na, svého Bo­ha. Je to pře­ce on, kdo ti dává sílu, aby ses vzmáhal, aby tak po­tvr­dil svou smlou­vu, kte­rou odpřisáhl tvým ot­cům a která platí dodnes.