Roháček5. Mojžišova8,19

5. Mojžišova 8:19

Deuteronomium

Lebo stane sa, keby si pred­sa len za­budol na Hospodina, svoj­ho Boha, a išiel by si za inými boh­mi a slúžil by si im a klaňal by si sa im, osvedčujem proti vám dnes, že is­tot­ne za­hyniete.


Verš v kontexte

18 Ale budeš pamätať na Hospodina, svoj­ho Boha, lebo on je ten, ktorý ti dáva silu, aby si nadobudol bohat­stva, aby po­stavil svoju sm­luvu, ktorú pri­sahal tvojim ot­com, ako je tomu dnes. 19 Lebo stane sa, keby si pred­sa len za­budol na Hospodina, svoj­ho Boha, a išiel by si za inými boh­mi a slúžil by si im a klaňal by si sa im, osvedčujem proti vám dnes, že is­tot­ne za­hyniete. 20 Jako národy, ktoré Hos­podin za­hubí zp­red vašej tvári, tak za­hyniete, pre­tože ste ne­počúvali na hlas Hos­podina, svoj­ho Boha.

späť na 5. Mojžišova, 8

Príbuzné preklady Roháček

19 Lebo stane sa, keby si pred­sa len za­budol na Hospodina, svoj­ho Boha, a išiel by si za inými boh­mi a slúžil by si im a klaňal by si sa im, osvedčujem proti vám dnes, že is­tot­ne za­hyniete.

Evanjelický

19 Ale ak na­ozaj za­bud­neš na Hos­podina, svoj­ho Boha, a budeš chodiť za inými boh­mi, slúžiť im a klaňať sa im - dnes sa osvedčujem proti vám, že určite za­hyniete.

Ekumenický

19 No ak na­priek tomu za­bud­neš na Hos­podina, svoj­ho Boha, a budeš chodiť za inými boh­mi, slúžiť im a klaňať sa im, dnes vám do­svedčujem, že určite za­hyniete.

Bible21

19 Pokud bys však sku­tečně za­po­mněl na Hos­po­di­na, svého Bo­ha, a následoval cizí bo­hy, sloužil jim a klaněl se jim, pak vás dnes va­ru­ji, že zce­la vy­hynete.