Roháček5. Mojžišova6,8

5. Mojžišova 6:8

Deuteronomium

Pri­viažeš si ich na znamenie na svoju ruku, a budú uzlíkom na upomien­ku medzi tvojimi očima,


Verš v kontexte

7 A budeš im dôraz­ne učiť svojich synov a budeš o nich hovoriť, keď budeš sedieť vo svojom dome i keď poj­deš ces­tou i keď budeš líhať i keď budeš vstávať. 8 Pri­viažeš si ich na znamenie na svoju ruku, a budú uzlíkom na upomien­ku medzi tvojimi očima, 9 na­píšeš si ich na po­d­voje svoj­ho domu a na svoje brány.

späť na 5. Mojžišova, 6

Príbuzné preklady Roháček

8 Pri­viažeš si ich na znamenie na svoju ruku, a budú uzlíkom na upomien­ku medzi tvojimi očima,

Evanjelický

8 Pri­viažeš si ich ako znamenie na ruku, budeš ich mať ako pás­ku na čele medzi očami

Ekumenický

8 Pri­viažeš si ich na ruku ako znamenie a budeš ich mať ako pri­pomien­ku na čele medzi očami.

Bible21

8 Přivaž si je jako zna­mení na ruku a jako pásek na če­lo.