Roháček5. Mojžišova6,7

5. Mojžišova 6:7

Deuteronomium

A budeš im dôraz­ne učiť svojich synov a budeš o nich hovoriť, keď budeš sedieť vo svojom dome i keď poj­deš ces­tou i keď budeš líhať i keď budeš vstávať.


Verš v kontexte

6 A tak budú tieto slová, ktoré ti ja dnes pri­kazujem, na tvojom srd­ci. 7 A budeš im dôraz­ne učiť svojich synov a budeš o nich hovoriť, keď budeš sedieť vo svojom dome i keď poj­deš ces­tou i keď budeš líhať i keď budeš vstávať. 8 Pri­viažeš si ich na znamenie na svoju ruku, a budú uzlíkom na upomien­ku medzi tvojimi očima,

späť na 5. Mojžišova, 6

Príbuzné preklady Roháček

7 A budeš im dôraz­ne učiť svojich synov a budeš o nich hovoriť, keď budeš sedieť vo svojom dome i keď poj­deš ces­tou i keď budeš líhať i keď budeš vstávať.

Evanjelický

7 Budeš ich vštepovať svojim synom a budeš hovoriť o nich, či budeš sedieť vo svojom dome, či budeš kráčať ces­tou, či budeš líhať alebo vstávať.

Ekumenický

7 Budeš ich vštepovať svojim synom a budeš o nich hovoriť, či budeš sedieť vo svojom dome, či pôj­deš po ces­te, či budeš líhať alebo vstávať.

Bible21

7 Vštěpuj je svým synům a mluv o nich, ať sedíš doma nebo jdeš po cestě, ať uléháš ane­bo vstáváš.