Roháček5. Mojžišova6,9

5. Mojžišova 6:9

Deuteronomium

na­píšeš si ich na po­d­voje svoj­ho domu a na svoje brány.


Verš v kontexte

8 Pri­viažeš si ich na znamenie na svoju ruku, a budú uzlíkom na upomien­ku medzi tvojimi očima, 9 na­píšeš si ich na po­d­voje svoj­ho domu a na svoje brány. 10 A bude, keď ťa vo­vedie Hos­podin, tvoj Bôh, do zeme, o ktorej pri­sahal tvojim ot­com, Ab­rahámovi, Izákovi a Jakobovi, že ju dá tebe, mes­tá, veľké a krás­ne, ktorých si ne­staväl,

späť na 5. Mojžišova, 6

Príbuzné preklady Roháček

9 na­píšeš si ich na po­d­voje svoj­ho domu a na svoje brány.

Evanjelický

9 a na­píšeš ich na veraje svoj­ho domu a na svoje brány.

Ekumenický

9 Na­píšeš ich na veraje svoj­ho domu a na svoje brány.

Bible21

9 Na­piš je na veře­je svého domu a na své brá­ny.