Roháček5. Mojžišova20,13

5. Mojžišova 20:13

Deuteronomium

A keď ho vydá Hos­podin, tvoj Bôh, do tvojej ruky, po­biješ všet­ko jeho mužs­kého po­hlavia os­trím meča.


Verš v kontexte

12 Ale keby ne­učinilo s tebou po­koja a pus­tilo by sa s tebou do boja, vtedy ho obľah­neš. 13 A keď ho vydá Hos­podin, tvoj Bôh, do tvojej ruky, po­biješ všet­ko jeho mužs­kého po­hlavia os­trím meča. 14 Iba ženy a d­rob­né deti jako i hovädá i všet­ko, čo bude v mes­te, všet­ku jeho korisť ulúpiš sebe a budeš jesť ukoris­tené od svojich ne­priateľov, ktorých ti vydá Hos­podin, tvoj Bôh.

späť na 5. Mojžišova, 20

Príbuzné preklady Roháček

13 A keď ho vydá Hos­podin, tvoj Bôh, do tvojej ruky, po­biješ všet­ko jeho mužs­kého po­hlavia os­trím meča.

Evanjelický

13 a keď ti ho Hos­podin, tvoj Boh, vy­dá do rúk, os­trím meča pobi všet­ko mužs­ké v ňom.

Ekumenický

13 Keď ti ho Hos­podin, tvoj Boh, vy­dá do rúk, všet­ko mužs­ké v ňom po­zabíjaj mečom.

Bible21

13 a až je Hos­po­din, tvůj Bůh, vy­dá do tvých ru­kou, po­bij ostřím meče všech­ny, kdo tam bu­dou mužského po­hlaví.