Bible21Deuteronomium20,13

Deuteronomium 20:13

a až je Hos­po­din, tvůj Bůh, vy­dá do tvých ru­kou, po­bij ostřím meče všech­ny, kdo tam bu­dou mužského po­hlaví.


Verš v kontexte

12 Pokud však tvou nabídku ne­při­jmou a za­čnou s te­bou bo­jovat, ob­leh­ni je, 13 a až je Hos­po­din, tvůj Bůh, vy­dá do tvých ru­kou, po­bij ostřím meče všech­ny, kdo tam bu­dou mužského po­hlaví. 14 Avšak že­ny, dě­ti, do­by­tek a všech­nu kořist z toho měs­ta si ro­ze­ber a užívej kořist svých ne­přá­tel, které ti Hos­po­din, tvůj Bůh, vy­dal.

späť na Deuteronomium, 20

Príbuzné preklady Roháček

13 A keď ho vydá Hos­podin, tvoj Bôh, do tvojej ruky, po­biješ všet­ko jeho mužs­kého po­hlavia os­trím meča.

Evanjelický

13 a keď ti ho Hos­podin, tvoj Boh, vy­dá do rúk, os­trím meča pobi všet­ko mužs­ké v ňom.

Ekumenický

13 Keď ti ho Hos­podin, tvoj Boh, vy­dá do rúk, všet­ko mužs­ké v ňom po­zabíjaj mečom.

Bible21

13 a až je Hos­po­din, tvůj Bůh, vy­dá do tvých ru­kou, po­bij ostřím meče všech­ny, kdo tam bu­dou mužského po­hlaví.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček