Roháček5. Mojžišova20,14

5. Mojžišova 20:14

Deuteronomium

Iba ženy a d­rob­né deti jako i hovädá i všet­ko, čo bude v mes­te, všet­ku jeho korisť ulúpiš sebe a budeš jesť ukoris­tené od svojich ne­priateľov, ktorých ti vydá Hos­podin, tvoj Bôh.


Verš v kontexte

13 A keď ho vydá Hos­podin, tvoj Bôh, do tvojej ruky, po­biješ všet­ko jeho mužs­kého po­hlavia os­trím meča. 14 Iba ženy a d­rob­né deti jako i hovädá i všet­ko, čo bude v mes­te, všet­ku jeho korisť ulúpiš sebe a budeš jesť ukoris­tené od svojich ne­priateľov, ktorých ti vydá Hos­podin, tvoj Bôh. 15 Tak učiníš všet­kým mes­tám, ktoré sú ďaleko vzdialené od teba, ktoré nie sú z miest tých­to národov.

späť na 5. Mojžišova, 20

Príbuzné preklady Roháček

14 Iba ženy a d­rob­né deti jako i hovädá i všet­ko, čo bude v mes­te, všet­ku jeho korisť ulúpiš sebe a budeš jesť ukoris­tené od svojich ne­priateľov, ktorých ti vydá Hos­podin, tvoj Bôh.

Evanjelický

14 Iba ženy a deti, dobytok a všet­ko, čo bude v mes­te, všet­ku jeho korisť ulúp; užívaj korisť svojich ne­priateľov, ktorých ti vy­dá Hos­podin, tvoj Boh.

Ekumenický

14 Iba ženy a deti, dobytok a všet­ko, čo bude v meste, všet­ku jeho korisť ulúp. Užívaj korisť po svojich ne­priateľoch, ktorú ti dá Hos­podin, tvoj Boh.

Bible21

14 Avšak že­ny, dě­ti, do­by­tek a všech­nu kořist z toho měs­ta si ro­ze­ber a užívej kořist svých ne­přá­tel, které ti Hos­po­din, tvůj Bůh, vy­dal.