Roháček5. Mojžišova19,2

5. Mojžišova 19:2

Deuteronomium

od­delíš si tri mes­tá pro­stred svojej zeme, ktorú ti dá Hos­podin, tvoj Bôh, aby si ju zau­jal do dedičs­tva.


Verš v kontexte

1 Keď vy­plieni Hos­podin, tvoj Bôh, národy, ktorých zem dá Hos­podin, tvoj Bôh, tebe, a zauj­meš ich do dedičs­tva a budeš bývať v ich mes­tách a v ich domoch, 2 od­delíš si tri mes­tá pro­stred svojej zeme, ktorú ti dá Hos­podin, tvoj Bôh, aby si ju zau­jal do dedičs­tva. 3 Spravíš si ces­tu a roz­delíš na tri diely územie svojej zeme, ktorú ti dá Hos­podin, tvoj Bôh, do dedičs­tva, a bude to nato, aby sa ta utiekol každý, kto by nie­koho za­bil.

späť na 5. Mojžišova, 19

Príbuzné preklady Roháček

2 od­delíš si tri mes­tá pro­stred svojej zeme, ktorú ti dá Hos­podin, tvoj Bôh, aby si ju zau­jal do dedičs­tva.

Evanjelický

2 od­deľ si tri mes­tá upro­stred svojej krajiny - ktorú ti dáva Hos­podin, tvoj Boh, do vlast­níc­tva -

Ekumenický

2 od­deľ tri mes­tá upro­stred krajiny, ktorú ti dáva Hos­podin, tvoj Boh, aby si ju ob­sadil.

Bible21

2 od­děl si upro­střed země, kte­rou ti Hos­po­din, tvůj Bůh, dá za dě­dictví, tři měs­ta.