Roháček5. Mojžišova19,1

5. Mojžišova 19:1

Deuteronomium

Keď vy­plieni Hos­podin, tvoj Bôh, národy, ktorých zem dá Hos­podin, tvoj Bôh, tebe, a zauj­meš ich do dedičs­tva a budeš bývať v ich mes­tách a v ich domoch,


Verš v kontexte

1 Keď vy­plieni Hos­podin, tvoj Bôh, národy, ktorých zem dá Hos­podin, tvoj Bôh, tebe, a zauj­meš ich do dedičs­tva a budeš bývať v ich mes­tách a v ich domoch, 2 od­delíš si tri mes­tá pro­stred svojej zeme, ktorú ti dá Hos­podin, tvoj Bôh, aby si ju zau­jal do dedičs­tva. 3 Spravíš si ces­tu a roz­delíš na tri diely územie svojej zeme, ktorú ti dá Hos­podin, tvoj Bôh, do dedičs­tva, a bude to nato, aby sa ta utiekol každý, kto by nie­koho za­bil.

späť na 5. Mojžišova, 19

Príbuzné preklady Roháček

1 Keď vy­plieni Hos­podin, tvoj Bôh, národy, ktorých zem dá Hos­podin, tvoj Bôh, tebe, a zauj­meš ich do dedičs­tva a budeš bývať v ich mes­tách a v ich domoch,

Evanjelický

1 Keď Hos­podin, tvoj Boh, vy­hubí národy, ktorých krajinu ti dáva, pod­maníš si ich a budeš bývať v ich mes­tách a v ich domoch,

Ekumenický

1 Keď Hos­podin, tvoj Boh, vy­hubí národy, ktorých krajinu ti dáva, a ty si ich pod­maníš a budeš bývať v ich mes­tách a domoch,

Bible21

1 Hos­po­din, tvůj Bůh, před te­bou vy­koření náro­dy; Hos­po­din, tvůj Bůh, ti dá je­jich zem. Až je vy­ženeš a usadíš se v je­jich měs­tech a v je­jich do­mech,