Roháček5. Mojžišova19,3

5. Mojžišova 19:3

Deuteronomium

Spravíš si ces­tu a roz­delíš na tri diely územie svojej zeme, ktorú ti dá Hos­podin, tvoj Bôh, do dedičs­tva, a bude to nato, aby sa ta utiekol každý, kto by nie­koho za­bil.


Verš v kontexte

2 od­delíš si tri mes­tá pro­stred svojej zeme, ktorú ti dá Hos­podin, tvoj Bôh, aby si ju zau­jal do dedičs­tva. 3 Spravíš si ces­tu a roz­delíš na tri diely územie svojej zeme, ktorú ti dá Hos­podin, tvoj Bôh, do dedičs­tva, a bude to nato, aby sa ta utiekol každý, kto by nie­koho za­bil. 4 A toto bude vec vraha, ktorý by sa ta utiekol, aby žil: kto by za­bil svoj­ho blížneho ne­vedome, nechcúc, a keď ho ne­mal v nenávis­ti pred tým,

späť na 5. Mojžišova, 19

Príbuzné preklady Roháček

3 Spravíš si ces­tu a roz­delíš na tri diely územie svojej zeme, ktorú ti dá Hos­podin, tvoj Bôh, do dedičs­tva, a bude to nato, aby sa ta utiekol každý, kto by nie­koho za­bil.

Evanjelický

3 uprav ces­tu k nim a na tri diely roz­deľ územie svojej krajiny, ktorú ti dáva do vlast­níc­tva Hos­podin, tvoj Boh, aby mal kam utiecť každý vrah.

Ekumenický

3 Uprav k nim ces­ty a na tri diely roz­deľ územie svojej krajiny, ktorú ti dáva Hos­podin, tvoj Boh, do dedičného vlast­níc­tva, aby ta mohol uj­sť každý, kto nie­koho za­bije.

Bible21

3 V ze­mi, kte­rou ti Hos­po­din, tvůj Bůh, dá za dě­dictví, roz­měř vzdálenosti a roz­děl její území na tři díly, aby se každý, kdo něko­ho za­bil, měl kam uchý­lit.