Roháček5. Mojžišova12,7

5. Mojžišova 12:7

Deuteronomium

A tam budete jesť pred Hos­podinom, svojím Bohom, a radovať sa budete všet­kému, k čomu ste priložili svoju ruku, vy i vaše domy, ktorými ťa požeh­ná Hos­podin, tvoj Bôh.


Verš v kontexte

6 A ta tiež donesiete svoje zápal­né obeti a svoje bit­né obeti ako aj svoje desatiny a obeť po­z­dvi­hnutia svojej ruky i svoje sľuby i svoje dob­rovoľné obeti i pr­vorodené svoj­ho dobyt­ka i svoj­ho drob­ného stáda. 7 A tam budete jesť pred Hos­podinom, svojím Bohom, a radovať sa budete všet­kému, k čomu ste priložili svoju ruku, vy i vaše domy, ktorými ťa požeh­ná Hos­podin, tvoj Bôh. 8 Ne­učiníte ničoho takého, čo my tu činíme dnes, každý to, čo je spraved­livé v jeho očiach, nech už je to čokoľvek!

späť na 5. Mojžišova, 12

Príbuzné preklady Roháček

7 A tam budete jesť pred Hos­podinom, svojím Bohom, a radovať sa budete všet­kému, k čomu ste priložili svoju ruku, vy i vaše domy, ktorými ťa požeh­ná Hos­podin, tvoj Bôh.

Evanjelický

7 a tam jedz­te pred Hos­podinom, svojím Bohom; a vy i vaši domáci raduj­te sa zo všet­kého, k čomu priložíte ruku, čím vás požeh­ná Hos­podin, váš Boh.

Ekumenický

7 Tam pred Hos­podinom, svojím Bohom, budete jesť vy a vaši domáci, budete sa radovať zo všet­kého, k čomu priložíte ruku, čím vás požeh­nal Hos­podin, váš Boh.

Bible21

7 Tam se svý­mi ro­di­na­mi jez­te před Hos­po­di­nem, svým Bo­hem, a ra­duj­te se z veškerého dí­la svých ru­kou, v němž ti Hos­po­din, tvůj Bůh, požeh­nal.