Evanjelický5. Mojžišova12,7

5. Mojžišova 12:7

Deuteronomium

a tam jedz­te pred Hos­podinom, svojím Bohom; a vy i vaši domáci raduj­te sa zo všet­kého, k čomu priložíte ruku, čím vás požeh­ná Hos­podin, váš Boh.


Verš v kontexte

6 Tam donášaj­te svoje spaľované a zábit­né obete, i svoje desiat­ky a rukami po­z­dvihované dáv­ky, i svoje sľúbené a dob­rovoľné dary, i pr­voroden­cov svoj­ho dobyt­ka a svojich oviec, 7 a tam jedz­te pred Hos­podinom, svojím Bohom; a vy i vaši domáci raduj­te sa zo všet­kého, k čomu priložíte ruku, čím vás požeh­ná Hos­podin, váš Boh. 8 Nerob­te tak, ako my tu dnes robíme, každý, čo sa mu po­zdáva.

späť na 5. Mojžišova, 12

Príbuzné preklady Roháček

7 A tam budete jesť pred Hos­podinom, svojím Bohom, a radovať sa budete všet­kému, k čomu ste priložili svoju ruku, vy i vaše domy, ktorými ťa požeh­ná Hos­podin, tvoj Bôh.

Evanjelický

7 a tam jedz­te pred Hos­podinom, svojím Bohom; a vy i vaši domáci raduj­te sa zo všet­kého, k čomu priložíte ruku, čím vás požeh­ná Hos­podin, váš Boh.

Ekumenický

7 Tam pred Hos­podinom, svojím Bohom, budete jesť vy a vaši domáci, budete sa radovať zo všet­kého, k čomu priložíte ruku, čím vás požeh­nal Hos­podin, váš Boh.

Bible21

7 Tam se svý­mi ro­di­na­mi jez­te před Hos­po­di­nem, svým Bo­hem, a ra­duj­te se z veškerého dí­la svých ru­kou, v němž ti Hos­po­din, tvůj Bůh, požeh­nal.