Roháček5. Mojžišova12,8

5. Mojžišova 12:8

Deuteronomium

Ne­učiníte ničoho takého, čo my tu činíme dnes, každý to, čo je spraved­livé v jeho očiach, nech už je to čokoľvek!


Verš v kontexte

7 A tam budete jesť pred Hos­podinom, svojím Bohom, a radovať sa budete všet­kému, k čomu ste priložili svoju ruku, vy i vaše domy, ktorými ťa požeh­ná Hos­podin, tvoj Bôh. 8 Ne­učiníte ničoho takého, čo my tu činíme dnes, každý to, čo je spraved­livé v jeho očiach, nech už je to čokoľvek! 9 Lebo doteraz ste ešte ne­prišli k od­počinutiu a k dedičs­tvu, ktoré ti dá Hos­podin, tvoj Bôh.

späť na 5. Mojžišova, 12

Príbuzné preklady Roháček

8 Ne­učiníte ničoho takého, čo my tu činíme dnes, každý to, čo je spraved­livé v jeho očiach, nech už je to čokoľvek!

Evanjelický

8 Nerob­te tak, ako my tu dnes robíme, každý, čo sa mu po­zdáva.

Ekumenický

8 Nerob­te už tak ako my dnes, každý podľa toho, čo uznáva za správ­ne.

Bible21

8 Ne­bu­dete jednat, jak tu jedná­me dnes – každý tak, jak sám pokládá za správné.