Ekumenický5. Mojžišova12,7

5. Mojžišova 12:7

Deuteronomium

Tam pred Hos­podinom, svojím Bohom, budete jesť vy a vaši domáci, budete sa radovať zo všet­kého, k čomu priložíte ruku, čím vás požeh­nal Hos­podin, váš Boh.


Verš v kontexte

6 Tam prinášaj­te svoje spaľované obety, obety s hostinou, desiat­ky, po­z­dvihované obety, sľuby, dob­rovoľné dary i pr­vorodené zo svoj­ho dobyt­ka a oviec. 7 Tam pred Hos­podinom, svojím Bohom, budete jesť vy a vaši domáci, budete sa radovať zo všet­kého, k čomu priložíte ruku, čím vás požeh­nal Hos­podin, váš Boh. 8 Nerob­te už tak ako my dnes, každý podľa toho, čo uznáva za správ­ne.

späť na 5. Mojžišova, 12

Príbuzné preklady Roháček

7 A tam budete jesť pred Hos­podinom, svojím Bohom, a radovať sa budete všet­kému, k čomu ste priložili svoju ruku, vy i vaše domy, ktorými ťa požeh­ná Hos­podin, tvoj Bôh.

Evanjelický

7 a tam jedz­te pred Hos­podinom, svojím Bohom; a vy i vaši domáci raduj­te sa zo všet­kého, k čomu priložíte ruku, čím vás požeh­ná Hos­podin, váš Boh.

Ekumenický

7 Tam pred Hos­podinom, svojím Bohom, budete jesť vy a vaši domáci, budete sa radovať zo všet­kého, k čomu priložíte ruku, čím vás požeh­nal Hos­podin, váš Boh.

Bible21

7 Tam se svý­mi ro­di­na­mi jez­te před Hos­po­di­nem, svým Bo­hem, a ra­duj­te se z veškerého dí­la svých ru­kou, v němž ti Hos­po­din, tvůj Bůh, požeh­nal.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček