RoháčekDaniel1,6

Daniel 1:6

A boli medzi nimi zo synov Júdových Daniel, Chananiáš, Mišael a Azariáš.


Verš v kontexte

5 A kráľ im vy­delil každý deň z výbor­ného pokrmu kráľov­ského to, čo po­trebovali na ktorý deň, i z vína, z ktorého sám pil, a nariadil vychovávať ich za tri roky a že keď sa do­končia tie roky majú stáť pred kráľom. 6 A boli medzi nimi zo synov Júdových Daniel, Chananiáš, Mišael a Azariáš. 7 A náčel­ník dvoranínov im dal iné mená a na­zval Daniela Bal­tazárom, Chananiáša Sad­rachom, Mišaela Mézachom a Azariáša Abed­négom.

späť na Daniel, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 A boli medzi nimi zo synov Júdových Daniel, Chananiáš, Mišael a Azariáš.

Evanjelický

6 Medzi nimi boli spomedzi Júdej­cov Daniel, Chanan­ja, Míšáél a Azar­ja.

Ekumenický

6 Spomedzi Júdov­cov boli medzi nimi: Daniel, Chanan­ja, Míšael a Azar­ja.

Bible21

6 Mezi vy­braný­mi byli i Ži­dé Daniel, Chananiáš, Mišael a Aza­ri­áš.

RoháčekDaniel1,6