RoháčekDaniel1,7

Daniel 1:7

A náčel­ník dvoranínov im dal iné mená a na­zval Daniela Bal­tazárom, Chananiáša Sad­rachom, Mišaela Mézachom a Azariáša Abed­négom.


Verš v kontexte

6 A boli medzi nimi zo synov Júdových Daniel, Chananiáš, Mišael a Azariáš. 7 A náčel­ník dvoranínov im dal iné mená a na­zval Daniela Bal­tazárom, Chananiáša Sad­rachom, Mišaela Mézachom a Azariáša Abed­négom. 8 A Daniel si položil na srd­ce, že sa nebude poškv­rňovať po­kr­mom kráľovým a vínom, z ktorého on pije. A prosil náčel­níka dvoranínov, žeby sa ne­musel poškv­rňovať.

späť na Daniel, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 A náčel­ník dvoranínov im dal iné mená a na­zval Daniela Bal­tazárom, Chananiáša Sad­rachom, Mišaela Mézachom a Azariáša Abed­négom.

Evanjelický

7 Hlav­ný komor­ník im dal mená: Danielovi dal meno Bél­tšac­car, Chanan­jovi Šad­rach, Míšáélovi Méšach a Azar­jovi Abéd-Negó.

Ekumenický

7 Hlav­ný dvoran ich pre­menoval: Danielovi dal meno Bél­tšac­car, Chanan­jovi Šad­rach, Míšaelovi Méšach a Azar­jovi Abéd-Nego.

Bible21

7 Vrch­ní dvořan je ale přejmenoval – Danie­lovi dal jméno Bal­tazar, Chananiášovi Ša­d­rach, Mišae­lovi Mešach a Aza­ri­ášovi Abednego.

RoháčekDaniel1,7