EvanjelickýDaniel1,6

Daniel 1:6

Medzi nimi boli spomedzi Júdej­cov Daniel, Chanan­ja, Míšáél a Azar­ja.


Verš v kontexte

5 Kráľ im určil den­ný prídel po­kr­mu z kráľov­skej stravy a z vína, ktoré on sám pil. Tri roky ich mal vy­chovávať a po ich uplynutí mali za­stávať službu pred kráľom. 6 Medzi nimi boli spomedzi Júdej­cov Daniel, Chanan­ja, Míšáél a Azar­ja. 7 Hlav­ný komor­ník im dal mená: Danielovi dal meno Bél­tšac­car, Chanan­jovi Šad­rach, Míšáélovi Méšach a Azar­jovi Abéd-Negó.

späť na Daniel, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 A boli medzi nimi zo synov Júdových Daniel, Chananiáš, Mišael a Azariáš.

Evanjelický

6 Medzi nimi boli spomedzi Júdej­cov Daniel, Chanan­ja, Míšáél a Azar­ja.

Ekumenický

6 Spomedzi Júdov­cov boli medzi nimi: Daniel, Chanan­ja, Míšael a Azar­ja.

Bible21

6 Mezi vy­braný­mi byli i Ži­dé Daniel, Chananiáš, Mišael a Aza­ri­áš.