EkumenickýDaniel1,6

Daniel 1:6

Spomedzi Júdov­cov boli medzi nimi: Daniel, Chanan­ja, Míšael a Azar­ja.


Verš v kontexte

5 Kráľ im určil den­ný prídel z kráľovského po­kr­mu a z vína, ktoré on sám pil. Dal ich tri roky vy­chovávať a po uplynutí toh­to času mali za­stávať službu pred kráľom. 6 Spomedzi Júdov­cov boli medzi nimi: Daniel, Chanan­ja, Míšael a Azar­ja. 7 Hlav­ný dvoran ich pre­menoval: Danielovi dal meno Bél­tšac­car, Chanan­jovi Šad­rach, Míšaelovi Méšach a Azar­jovi Abéd-Nego.

späť na Daniel, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 A boli medzi nimi zo synov Júdových Daniel, Chananiáš, Mišael a Azariáš.

Evanjelický

6 Medzi nimi boli spomedzi Júdej­cov Daniel, Chanan­ja, Míšáél a Azar­ja.

Ekumenický

6 Spomedzi Júdov­cov boli medzi nimi: Daniel, Chanan­ja, Míšael a Azar­ja.

Bible21

6 Mezi vy­braný­mi byli i Ži­dé Daniel, Chananiáš, Mišael a Aza­ri­áš.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček