RoháčekDaniel1,12

Daniel 1:12

Zkús, prosím, svojich služob­níkov desať dní, a nech nám dávajú strovu, a budeme jesť, a vodu, a budeme piť.


Verš v kontexte

11 A Daniel po­vedal správ­covi, ktorého ustanovil náčel­ník dvoranínov nad Danielom, Chananiášom, Mišaelom a Azariášom: 12 Zkús, prosím, svojich služob­níkov desať dní, a nech nám dávajú strovu, a budeme jesť, a vodu, a budeme piť. 13 A po­tom nech sa vidia pred tebou a po­súdia naše tváre a tváre mláden­cov, ktorí jedia po­krm kráľov, a podľa toho, jako uvidíš, tak učiň so svojimi služob­ník­mi.

späť na Daniel, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 Zkús, prosím, svojich služob­níkov desať dní, a nech nám dávajú strovu, a budeme jesť, a vodu, a budeme piť.

Evanjelický

12 Skús to desať dní so svojimi služob­ník­mi. Nech nám dávajú jesť zeleninu a piť vodu.

Ekumenický

12 Len vy­skúšaj svojich služob­níkov počas desať dní. Nech nám dávajú jesť zeleninu a piť vodu.

Bible21

12 „Zkus to pro­sím s ná­mi na deset dní. Ať nám dávají k jídlu jen ze­leni­nu a k pi­tí jen vo­du.