RoháčekDaniel1,13

Daniel 1:13

A po­tom nech sa vidia pred tebou a po­súdia naše tváre a tváre mláden­cov, ktorí jedia po­krm kráľov, a podľa toho, jako uvidíš, tak učiň so svojimi služob­ník­mi.


Verš v kontexte

12 Zkús, prosím, svojich služob­níkov desať dní, a nech nám dávajú strovu, a budeme jesť, a vodu, a budeme piť. 13 A po­tom nech sa vidia pred tebou a po­súdia naše tváre a tváre mláden­cov, ktorí jedia po­krm kráľov, a podľa toho, jako uvidíš, tak učiň so svojimi služob­ník­mi. 14 A po­slúchol ich v tej veci a zkúsil ich desať dní.

späť na Daniel, 1

Príbuzné preklady Roháček

13 A po­tom nech sa vidia pred tebou a po­súdia naše tváre a tváre mláden­cov, ktorí jedia po­krm kráľov, a podľa toho, jako uvidíš, tak učiň so svojimi služob­ník­mi.

Evanjelický

13 A po­tom nech sa pre­skúma pred tebou výzor náš a výzor mladíkov, ktorí jedia po­krm z kráľov­skej stravy. Po­tom nalož so svojimi služob­ník­mi podľa toho, čo uvidíš.

Ekumenický

13 Po­tom porov­naj, ako vy­zeráme my a ako mladíci, ktorí jed­li kráľov prídel stravy. Podľa toho, čo uvidíš, nalož so svojimi služob­ník­mi.

Bible21

13 Po­tom po­rovnáš, jak vy­padá­me my a jak mladíci, kteří jedí z králov­ského sto­lu, a ráčíš s ná­mi naložit pod­le to­ho, co uvidíš.“