RoháčekDaniel1,11

Daniel 1:11

A Daniel po­vedal správ­covi, ktorého ustanovil náčel­ník dvoranínov nad Danielom, Chananiášom, Mišaelom a Azariášom:


Verš v kontexte

10 Náčel­ník dvoranínov po­vedal Danielovi: Bojím sa svoj­ho pána kráľa, ktorý vám vymeral váš po­krm a váš nápoj. Lebo veď prečo má vidieť vaše tváre mr­zutejšie a bied­nejšie ako t­váre druhých mládencov vášho veku? A tak uvalíte vinu na moju hlavu pred kráľom. 11 A Daniel po­vedal správ­covi, ktorého ustanovil náčel­ník dvoranínov nad Danielom, Chananiášom, Mišaelom a Azariášom: 12 Zkús, prosím, svojich služob­níkov desať dní, a nech nám dávajú strovu, a budeme jesť, a vodu, a budeme piť.

späť na Daniel, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 A Daniel po­vedal správ­covi, ktorého ustanovil náčel­ník dvoranínov nad Danielom, Chananiášom, Mišaelom a Azariášom:

Evanjelický

11 Vtedy od­povedal Daniel do­zor­covi, ktorého hlav­ný komor­ník určil nad Daniela, Chanan­ju, Míšáéla a Azar­ju:

Ekumenický

11 Daniel od­povedal do­zor­covi, ktorého hlav­ný komor­ník určil nad ním a nad Chanan­jom, Míšaelom a Azar­jom:

Bible21

11 Daniel pak tedy požádal ko­morníka, kterého Danie­lovi, Chananiášovi, Mišae­lovi a Aza­ri­ášovi při­dě­lil vrch­ní dvořan: