EkumenickýDaniel1,12

Daniel 1:12

Len vy­skúšaj svojich služob­níkov počas desať dní. Nech nám dávajú jesť zeleninu a piť vodu.


Verš v kontexte

11 Daniel od­povedal do­zor­covi, ktorého hlav­ný komor­ník určil nad ním a nad Chanan­jom, Míšaelom a Azar­jom: 12 Len vy­skúšaj svojich služob­níkov počas desať dní. Nech nám dávajú jesť zeleninu a piť vodu. 13 Po­tom porov­naj, ako vy­zeráme my a ako mladíci, ktorí jed­li kráľov prídel stravy. Podľa toho, čo uvidíš, nalož so svojimi služob­ník­mi.

späť na Daniel, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 Zkús, prosím, svojich služob­níkov desať dní, a nech nám dávajú strovu, a budeme jesť, a vodu, a budeme piť.

Evanjelický

12 Skús to desať dní so svojimi služob­ník­mi. Nech nám dávajú jesť zeleninu a piť vodu.

Ekumenický

12 Len vy­skúšaj svojich služob­níkov počas desať dní. Nech nám dávajú jesť zeleninu a piť vodu.

Bible21

12 „Zkus to pro­sím s ná­mi na deset dní. Ať nám dávají k jídlu jen ze­leni­nu a k pi­tí jen vo­du.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček