EvanjelickýDaniel1,12

Daniel 1:12

Skús to desať dní so svojimi služob­ník­mi. Nech nám dávajú jesť zeleninu a piť vodu.


Verš v kontexte

11 Vtedy od­povedal Daniel do­zor­covi, ktorého hlav­ný komor­ník určil nad Daniela, Chanan­ju, Míšáéla a Azar­ju: 12 Skús to desať dní so svojimi služob­ník­mi. Nech nám dávajú jesť zeleninu a piť vodu. 13 A po­tom nech sa pre­skúma pred tebou výzor náš a výzor mladíkov, ktorí jedia po­krm z kráľov­skej stravy. Po­tom nalož so svojimi služob­ník­mi podľa toho, čo uvidíš.

späť na Daniel, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 Zkús, prosím, svojich služob­níkov desať dní, a nech nám dávajú strovu, a budeme jesť, a vodu, a budeme piť.

Evanjelický

12 Skús to desať dní so svojimi služob­ník­mi. Nech nám dávajú jesť zeleninu a piť vodu.

Ekumenický

12 Len vy­skúšaj svojich služob­níkov počas desať dní. Nech nám dávajú jesť zeleninu a piť vodu.

Bible21

12 „Zkus to pro­sím s ná­mi na deset dní. Ať nám dávají k jídlu jen ze­leni­nu a k pi­tí jen vo­du.