RoháčekÁmos4,3

Ámos 4:3

A vy­j­dete trh­linami idúc každá priamo pred seba, a od­vrh­nete palác, hovorí Hos­podin.


Verš v kontexte

2 Pán Hos­podin pri­sahal na svoju svätosť, že hľa, idú na vás dni, že vás vez­mú preč za háky a to, čo zo­stane po vás, na rybár­ske udice. 3 A vy­j­dete trh­linami idúc každá priamo pred seba, a od­vrh­nete palác, hovorí Hos­podin. 4 Poďte do Bét-ela a pre­stupuj­te zákon Boží, do Gil­gala, rozm­nožuj­te pre­stúpenia a potom ráno donášaj­te svoje bit­né obeti, tretieho dňa svoje desiat­ky!

späť na Ámos, 4

Príbuzné preklady Roháček

3 A vy­j­dete trh­linami idúc každá priamo pred seba, a od­vrh­nete palác, hovorí Hos­podin.

Evanjelický

3 Vy­j­dete trh­linami každá osobit­ne a budete od­hodené na Cher­món - znie výrok Hos­podinov.

Ekumenický

3 Trh­linami vy­j­dete jed­na za druhou a vy­hodia vás na Har­mon — znie výrok Hos­podina.

Bible21

3 Jednu za druhou vás od­vedouskrz hrad­bu zbořenoua k Har­mo­nu vás poženou, praví Hos­po­din.

RoháčekÁmos4,3