EkumenickýÁmos4,3

Ámos 4:3

Trh­linami vy­j­dete jed­na za druhou a vy­hodia vás na Har­mon — znie výrok Hos­podina.


Verš v kontexte

2 Pri­sahal Pán, Hos­podin vo svojej svätos­ti: Hľa, prídu na vás dni, keď vás vy­z­dvih­nú na hákoch a vaše po­tom­stvo na rybár­skej udici. 3 Trh­linami vy­j­dete jed­na za druhou a vy­hodia vás na Har­mon — znie výrok Hos­podina. 4 Choďte do Bételu a hrešte, do Gil­gálu a hrešte ešte viac, prinášaj­te ráno svoje obety a na tretí deň svoje desiat­ky.

späť na Ámos, 4

Príbuzné preklady Roháček

3 A vy­j­dete trh­linami idúc každá priamo pred seba, a od­vrh­nete palác, hovorí Hos­podin.

Evanjelický

3 Vy­j­dete trh­linami každá osobit­ne a budete od­hodené na Cher­món - znie výrok Hos­podinov.

Ekumenický

3 Trh­linami vy­j­dete jed­na za druhou a vy­hodia vás na Har­mon — znie výrok Hos­podina.

Bible21

3 Jednu za druhou vás od­vedouskrz hrad­bu zbořenoua k Har­mo­nu vás poženou, praví Hos­po­din.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček