EvanjelickýÁmos4,3

Ámos 4:3

Vy­j­dete trh­linami každá osobit­ne a budete od­hodené na Cher­món - znie výrok Hos­podinov.


Verš v kontexte

2 Hos­podin, Pán, pri­sahal na svoju svätosť: Hľa, prídu na vás dni, že vás od­nesú na hákoch a vaše po­tom­stvo na udiciach. 3 Vy­j­dete trh­linami každá osobit­ne a budete od­hodené na Cher­món - znie výrok Hos­podinov. 4 Choďte do Bételu a hrešte, do Gil­gálu, a hrešte ešte viac; za rána prinášaj­te svoje obete a na tretí deň svoje desiat­ky.

späť na Ámos, 4

Príbuzné preklady Roháček

3 A vy­j­dete trh­linami idúc každá priamo pred seba, a od­vrh­nete palác, hovorí Hos­podin.

Evanjelický

3 Vy­j­dete trh­linami každá osobit­ne a budete od­hodené na Cher­món - znie výrok Hos­podinov.

Ekumenický

3 Trh­linami vy­j­dete jed­na za druhou a vy­hodia vás na Har­mon — znie výrok Hos­podina.

Bible21

3 Jednu za druhou vás od­vedouskrz hrad­bu zbořenoua k Har­mo­nu vás poženou, praví Hos­po­din.