RoháčekÁmos1,6

Ámos 1:6

Tak­to hovorí Hos­podin: Pre troje pre­stúpení Gazy a pre št­voro ne­od­vrátim toho, pre­tože od­vádzali zajatých, všet­kých, čo ich len bolo, do zajatia, aby ich vydali Edomovi.


Verš v kontexte

5 A polámem závoru Damašku a vy­plienim obyvateľa z údolia Ávena a toho, ktorý drží ber­lu, z domu Édena, a ľud Sýrie poj­de do zajatia do Kíra, hovorí Hos­podin. 6 Tak­to hovorí Hos­podin: Pre troje pre­stúpení Gazy a pre št­voro ne­od­vrátim toho, pre­tože od­vádzali zajatých, všet­kých, čo ich len bolo, do zajatia, aby ich vydali Edomovi. 7 A p­reto pošlem oheň na múr Gazy, a strávi jej paláce.

späť na Ámos, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 Tak­to hovorí Hos­podin: Pre troje pre­stúpení Gazy a pre št­voro ne­od­vrátim toho, pre­tože od­vádzali zajatých, všet­kých, čo ich len bolo, do zajatia, aby ich vydali Edomovi.

Evanjelický

6 Tak­to vraví Hos­podin: Pre tri prie­stup­ky Gazy - ba pre štyri - to ne­od­vrátim, pre­tože všet­kých od­vliek­li do zajatia, aby ich vy­dali na­pos­pas Edómu.

Ekumenický

6 Tak­to hovorí Hos­podin: pre tri pre­vinenia Gazy, ba pre štyri, ne­od­vrátim to, pre­tože od­vliek­li všet­kých do zajatia, aby ich vy­dali na­pos­pas Edómu.

Bible21

6 Toto praví Hospodin: Gaza hřeši­la trojnásob, čtyřnásob – už toho mám dost! Za to, že vy­háně­li vše­chen lida pro­dáva­li je Edom­ským,

RoháčekÁmos1,6