RoháčekÁmos1,5

Ámos 1:5

A polámem závoru Damašku a vy­plienim obyvateľa z údolia Ávena a toho, ktorý drží ber­lu, z domu Édena, a ľud Sýrie poj­de do zajatia do Kíra, hovorí Hos­podin.


Verš v kontexte

4 A p­reto pošlem oheň na dom Chazaelov, ktorý strávi paláce Ben-hadadove. 5 A polámem závoru Damašku a vy­plienim obyvateľa z údolia Ávena a toho, ktorý drží ber­lu, z domu Édena, a ľud Sýrie poj­de do zajatia do Kíra, hovorí Hos­podin. 6 Tak­to hovorí Hos­podin: Pre troje pre­stúpení Gazy a pre št­voro ne­od­vrátim toho, pre­tože od­vádzali zajatých, všet­kých, čo ich len bolo, do zajatia, aby ich vydali Edomovi.

späť na Ámos, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 A polámem závoru Damašku a vy­plienim obyvateľa z údolia Ávena a toho, ktorý drží ber­lu, z domu Édena, a ľud Sýrie poj­de do zajatia do Kíra, hovorí Hos­podin.

Evanjelický

5 Roz­lámem závoru Damas­ku, vy­hubím obyvateľov z údolia Áven a držiteľa žez­la Bét-Édenu, do zajatia v Kíre pôj­de sýr­sky národ - hovorí Hos­podin.

Ekumenický

5 Roz­bijem závoru Damas­ku, vy­plienim obyvateľov Údolia Ávenu a toho, čo drží žez­lo Bét-Edenu, a do kír­skeho zajatia pôj­de ľud Aramejčanov — hovorí Hos­podin.

Bible21

5 Roz­lá­mu závo­ru Damašku; odstraním trůnícího v Údo­lí hříchu, třímajícího žezlo v Bet-edenu. Aramejský lid bude vy­hnán do Kíru, praví Hos­po­din.

RoháčekÁmos1,5